phone

+420 724 573 301

cz en

Přeměny společností

Přeměny obchodních společností jsou komplexní podnikovou operací, při které je třeba dbát na dodržení především těchto zákonů:

  • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

U přeměn obchodních společností zákon v platné právní úpravě stanovuje práva a povinnosti akcionářů, společníků, statutárních orgánů zúčastněných společností, věřitelů zúčastněných společností. Stanoví tak kroky nutné k právně účinné realizaci fúzí, převodu jmění na společníka, rozdělování obchodních společností a také změně právní formy. Požadavek na účast znalců a auditorů má snahu zajistit korektní průběh těchto procesů, aby byly maximálně omezeny možnosti jejich zneužití ve prospěch některých akcionářů či společníků, ve prospěch některých věřitelů, popř. členů statutárních orgánů. Z ustanovení právních předpisů vyplývá i časový průběh procesu přeměn. Právní úprava tak uznává, že přeměna obchodní společnosti nemůže být záležitostí jednoho či několika dnů, ale že to je vždy dlouhodobější (několikaměsíční) proces. V rámci tohoto procesu jsou pak ekonomicky a právně důležité určité okamžiky.

Mezi přeměny společností patří tyto podnikové operace:

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás ZDE.

Další námi poskytované služby: