phone

+420 724 573 301

cz en

Právní služby

Nabízíme Vám komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodního, autorského a průmyslového, ale i občanského, trestního či pracovního, správního a ústavního.

V rámci naší činnosti pro Vás rádi zajistíme například tyto činnosti:

 • Právní poradenství při přeměnách obchodních společností
 • Zpracování projektu fúze a dalších dokumentů
 • Zakládání obchodních společností, převody obchodních podílů
 • Příprava a tvorba smluv, návrhů, dohod pro klienta včetně posouzení smluv předložených protistranou
 • Právní pomoc při obchodních jednáních klienta
 • Závazkové vztahy v mezinárodním obchodě
 • Ochrana firmy nebo názvu, obchodního tajemství
 • Ochrana před nekalou soutěží a ochrana hospodářské soutěže
 • Směnečné a šekové právo
 • Věcná práva (vlastnické a spoluvlastnické právo, zástavní právo, věcné břemeno, zadržovací právo)
 • Nemovitosti (nájem, podnájem a převody pozemku, domu, bytu a nebytových prostor, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí)
 • Práva spojená s uplatněním nároku na náhradu škody či bezdůvodného obohacení
 • Zastupování zaměstnavatele nebo zaměstnance v pracovně právních vztazích a služebně právních vztazích dle zvláštních právních předpisů
 • Tvorba pracovních smluv nebo dohod mimo pracovní poměr
 • Zastupování před soudy, rozhodci a státními orgány

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás ZDE.

Další námi poskytované služby: