phone

+420 724 573 301

cz en

Změna právní formy

Na rozdíl od jiných přeměn společností, změnou právní formy se právnická osoba neruší ani nedochází k jejímu zániku. Změna se týká pouze vnitřních právních poměrů a právního postavení společníků. Obchodní společnosti se mohou změnit na jinou formu obchodní společnosti či družstvo, družstvo může změnit svou formu na obchodní společnost.

Určité výjimky a omezení zákon definuje pro specifické právní subjekty, jejichž činnost upravuje zvláštní zákon. Mezi ně patří například banky, pojišťovny, investiční společnosti nebo fondy.

Společnost nebo družstvo má povinnost s dostatečným předstihem akcionářům, společníkům či členům předložit tyto dokumenty:

  • projekt změny právní formy
  • zpráva o změně právní formy, pokud je požadována
  • posudek znalce pro ocenění jmění, pokud je požadována
  • řádná, mimořádná nebo mezitimní účetní závěrka

Bytové družstvo může změnit svoji právní formu jen tehdy, pokud s tímto souhlasí všichni členové družstva.

Právní účinky změny, tedy přechod společnosti na jinou právní formu, nastávají dnem zápisu změny do obchodního rejstříku.

Další druhy přeměn společností:

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás ZDE.

Další námi poskytované služby: