phone

+420 724 573 301

cz en

Dělení společností

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev rozlišuje dvě základní formy rozdělení společnosti, které mají pak své konkrétnější varianty:

a) rozštěpení, v jehož důsledku dochází k zániku rozdělované společnosti nebo družstva a jeho jmění pak přechází na

1. více nově vznikajících společností či družstev (tzv. „rozštěpení se vznikem nových společností nebo družstev“)
2. na více již existujících společností nebo družstev (tzv. „rozštěpení sloučením“)
3. kombinace výše uvedených variant 1 a 2

b) odštěpení, čímž rozdělovaná společnost či družstvo nezaniká, ale část jejího jmění přechází na

1. jednu nebo více nově vzniklých společností či družstev (tzv. „odštěpení se vznikem nových společností nebo družstev“)
2. na více již existujících společností nebo družstev (tzv. „odštěpení sloučením“)
3. kombinace výše uvedených variant 1 a 2

Rozštěpením zpravidla rozdělovaná společnost či družstvo zaniká. Jmění rozdělované společnosti nebo družstva (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) tak přechází na jednu nebo více nástupnických společností nebo družstev. Její společníci nebo členové se pak stávají společníky nebo členy nástupnických společností nebo družstev.

Při rozdělení musí mít rozdělovaná společnost i nástupnická společnost stejnou právní formu. Z tohoto ustanovení však zákon definuje výjimky.

Právní účinky rozdělení, tj. zánik rozdělované společnosti a vznik nových společností, nastávají dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.

Další druhy přeměn společností:

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás ZDE.

Další námi poskytované služby: