phone

+420 724 573 301

cz en

Kdy je při přeměně třeba ověřit účetní závěrku auditorem?

Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem při přeměně společnosti je definována zákonem č. 125/2008 Sb., a to konkrétně v §12, který říká:

(1) Při přeměně všechny osoby zúčastněné na přeměně ověřují konečnou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku auditorem, pokud alespoň jedna z osob zúčastněných na přeměně má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví.

(2) Jestliže mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem všechny osoby zúčastněné na přeměně, které vedou účetnictví, jsou všechny nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímající společník, je-li účetní jednotkou, rozdělovaná společnost nebo družstvo anebo společnost nebo družstvo po změně právní formy povinni nechat ověřit zahajovací rozvahu auditorem.

Nevíte, zdali jste povinni auditu? Rádi Vám poskytneme odbornou radu. Kontaktujte nás ZDE.

Čtěte také

Co je projekt přeměny?
Je projekt přeměny nevratný krok?
Lze řešit přeměny společností z různých států?
Lze přeměnou společností vyřešit případné dluhy společnosti a „vyloučit“ tak věřitele?